Zastosowanie

Centrala wentylacyjna CIVIC EC DB jest przeznaczona do wentylacji pojedynczych pomieszczeń w szkołach, biurach i innych budynkach komercyjnych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Urządzenie nadaje się do montażu w budynkach istniejących lub przeznaczonych do renowacji i nie wymaga rozmieszczenia systemu przewodów powietrznych. Oczyszcza doprowadzane powietrze za pośrednictwem dwóch wbudowanych filtrów o stopniu filtracji G4 i F8 oraz opcjonalnego filtra węglowego HEPA.

Cechy
 1. Efektywna nawiewno-wywiewna wentylacja pojedynczych pomieszczeń do 94%
 2. Zastosowanie wentylatorów EC o niskim zużyciu prądu.
 3. Cicha praca (od 22 dBA)
 4. Oczyszczanie doprowadzanego powietrza za pośrednictwem dwóch wbudowanych filtrów o stopniu filtracji G4 i G8, oraz opcjonalnego filtra węglowego i filtra HEPA.
 5. Prosty montaż
Konstrukcja
 • Obudowa centrali wykonana jest ze stali z powłoką polimerową z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości od 40 do 80 mm.
 • Dostępność modyfikacji ze zintegrowaną nagrzewnicą wstępną lub nagrzewnicą wtórną, dającą możliwość dodatkowego podgrzania powietrza.
Wentylator
 • W centrali zastosowano silniki komutowane elektronicznie typu EC z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami wygiętymi do przodu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej.
 • Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Dodatkowo silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%.
Filtracja powietrza
 • Filtry kasetowe o klasie filtracji G4 i F8 zapewniają skuteczne oczyszczanie powietrza nawiewanego (PM2.5> 75%). W przypadku pomieszczeń o wysokich wymogach czystości powietrza zaleca się zainstalowanie filtrów węglowych F8 i H11 (PM2.5 > 95%) – dostępne są jako oddzielne akcesoria.
 • Filtr kasetowy G4 służy do filtrowania powietrza wywiewanego.
By-pass

Centrala standardowo wyposażona jest w by-pass. By-pass jest wykorzystywany głównie latem do schładzania pomieszczeń jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa od temperatury wewnętrznej.

Przepustnica powietrza

Przepustnice powietrza nawiewu i wywiewu służą do zapobiegania zjawiska cofania się powietrza w przewodach wentylacyjnych podczas przestoju urządzenia.

Podgrzewanie wstępne

Centrala może być wyposażona w elektryczną nagrzewnice wstępną do zabezpieczenia wymiennika odzysku przed zaszronieniem (opcja).

Podgrzewanie wtórne

Centrala może być wyposażona w elektryczną nagrzewnice wtórną, która służy do dogrzania powietrza nawiewanego (opcja).

Zasada działania
 • Świeże chłodne powietrze z zewnątrz przepływa przez filtry i wymiennik ciepła i jest wtłaczane do pomieszczenia za pomocą wentylatora nawiewnego.
 • Ciepłe zużyte powietrze napływa z pomieszczenia do centrali i jest oczyszczane w filtrze wywiewnym. Następnie powietrze przepływa przez wymiennik ciepła i za pomocą wentylatora wywiewnego jest odprowadzane na zewnątrz.
Wymiana ciepła

Jednostkę CIVIC EC DB wyposażono w wymiennik ciepła o przepływie przeciwprądowym wykonany z polistyrenu lub aluminium.

 • W okresie zimnym energię cieplną powietrza odprowadzanego przechwytuje powietrze doprowadzane, ograniczając w ten sposób straty cieplne powodowane przez wentylację. Kondensat powstały w procesie odzyskiwania ciepła zbiera się w misce na skropliny i zostaje usunięty do systemu wentylacji.
 • W okresie letnim, świeże i ciepłe powietrze z zewnątrz jest chłodzone przez strumień z wnętrza pomieszczenia, co znacznie zmniejsza obciążenie systemu klimatyzacji.
Sterowanie

Jednostkami wentylacyjnymi można sterować z poziomu panelu zintegrowanego lub zewnętrznego.

Ochrona przed zamarznięciem

Dwa sposoby ochrony wymiennika przed zamarzaniem:

 • Centrala bez nagrzewnicy wstępnej: w momencie spadku temperatury zewnętrznej poniżej dopuszczalnej wartości następuje wyłączenie wentylatora nawiewnego. Strumień ciepłego powietrza wywiewanego przepływa przez wymiennik, ogrzewając go i powodując roztopienie szronu. Po ustaniu ryzyka zamarzania centrala powraca do standardowego trybu pracy.
 • Centrala wyposażona w nagrzewnicę wstępną: przed dotarciem do wymiennika ciepła powietrze doprowadzane zostaje wstępnie podgrzane, zapobiegając w ten sposób zamarzaniu rekuperatora.