Zastosowanie

Centrala CIVIC EC LB stosowana jest do zapewnienia skutecznej wentylacji w pojedynczych pomieszczeniach użyteczności publicznej: w szkołach, biurach, czytelniach, sklepach itp. Oferują proste i wydajne rozwiązania wentylacyjne dla istniejących oraz odnowionych budynków. Nie wymagają rozmieszczenia kanałów powietrznych.

Cechy
 1. Wentylator EC o niskim zużyciu energii.
 2. Niski poziom hałasu.
 3. Oczyszczanie doprowadzanego powietrza za pośrednictwem dwóch wbudowanych filtrów o stopniu filtracji.
 4. Opcjonalnie dostępny również filtr węglowy oraz HEPA.
  Prosty montaż.
Konstrukcja
 • Obudowa wykonana jest ze stali z powłoką polimerową, wyłożoną od wewnątrz izolacją akustyczną i termiczną w formie wełny mineralnej o grubości 40mm.
 • Opcjonalne zintegrowane nagrzewnice.
 • Zastosowano silniki elektryczne komutowane (EC) o wydajności do 90%, napędzające zewnętrzne wirniki z łopatkami zagiętymi do przodu.
Wentylatory

W silnikach wentylatorów elektrycznie komutowanych (EC) zastosowane zostały zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz łożyska kulkowe zapewniające dłuższy czas eksploatacji.

Filtracja powietrza
 • Na nawiewie powietrza znajdują się filtry kasetowe klasy G4 oraz F8 (skuteczność filtracji cząstek PM2.5 > 75 %). Istnieje możliwość zastosowania opcji filtrów węglowych klasy F8 oraz H11 (PM2.5 > 95 %) – w przypadku obiektów o wysokich wymogach jakości powietrza (filtry dostępne jako opcja na zamówienie).
 • Dla powietrza wywiewanego zastosowano filtr G4.
Wymiana ciepła

Jednostkę CIVIC EC LB wyposażono w wymiennik ciepła o przepływie przeciwprądowym wykonany z polistyrenu lub aluminium. W okresie zimnym energię cieplną powietrza odprowadzanego przechwytuje powietrze doprowadzane, ograniczając w ten sposób straty cieplne powodowane przez wentylację. Kondensat powstały w procesie odzyskiwania ciepła zbiera się w misce na skropliny i zostaje usunięty do systemu kanalizacji.

Jednostkę CIVIC EC LB-E wyposażono w wymiennik ciepła o przepływie przeciwprądowym z membraną entalpiczną. W okresie zimowym mebrana wymiennika przechwytuje energię cieplną i wilgoć z powietrza odprowadzanego i oddaje świeżemu powietrzu nawiewanemu, ograniczając w ten sposób straty ciepła. W okresie ciepłym powietrze odprowadzane absorbuje – za pośrednictwem membrany – wilgoć zawartą w powietrzu doprowadzanym. Dzięki temu obniża się temperatura i wilgotność powietrza doprowadzanego a układ odzyskiwania ciepła ogranicza obciążenie klimatyzatora

By pass

Centrale wyposażone są w obejście (by-pass). W okresie letnim zawór by-passu otwiera się, aktywując tryb wentylacji z pominięciem wymiennika.

Przepustnica powietrza

Automatyczne przepustnice powietrza nawiewanego i wywiewanego służą do zapobiegania niekontrolowanym przeciągom powietrza podczas postoju urządzenia.

Ogrzewanie

PODGRZEWANIE WSTĘPNE
Centrala może być wyposażona w elektryczną nagrzewnice wstępną do
zabezpieczenia wymiennika odzysku przed zaszronieniem (opcja).
PODGRZEWANIE WTÓRNE
Centrala może być wyposażona w elektryczną nagrzewnice wtórną, która
służy do dogrzania powietrza nawiewanego (opcja)

Funkcjonowanie

Chłodne powietrze z zewnątrz przepływa przez filtry i wymiennik ciepła
docierając do pomieszczenia. Ciepłe i zanieczyszczone powietrze z wnętrza przepływa przez filtr i wymiennik ciepła, a następnie zostaje odprowadzone na zewnątrz.

Wymiana ciepła

Jednostkę CIVIC EC LB wyposażono w wymiennik ciepła o przepływie przeciwprądowym wykonanym z polistyrenu lub aluminium.

 • W okresie zimnym energię cieplną powietrza odprowadzanego przechwytuje powietrze doprowadzane, ograniczając w ten sposób straty cieplne powodowane przez wentylację.
  Kondensat powstały w procesie odzyskiwania ciepła zbiera się w misce na skropliny i zostaje usunięty do systemu wentylacji.

Jednostkę CIVIC EC LB E wyposażono w wymiennik ciepła o przepływie przeciwprądowym z membraną entalpiczną.

 • W okresie zimowym membrana wymiennika absorbuje energię cieplną i wilgoć z powietrza odprowadzanego i oddaje świeżemu powietrzu nawiewanemu, ograniczając w ten sposób straty ciepła.
 • W okresie letnim powietrze odprowadzane absorbuje – za pośrednictwem membrany – wilgoć zawartą w powietrzu doprowadzanym. Dzięki temu obniża się temperatura i wilgotność powietrza doprowadzanego, a układ odzyskiwania ciepła ogranicza obciążanie klimatyzatora.
Sterowanie

Jednostkami wentylacyjnymi można sterować z poziomu panelu zintegrowanego lub zewnętrznego.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Zabezpieczenie przed zamarzaniem może być realizowane w dwóch przypadkach:

 • W przypadku central bez nagrzewnicy wstępnej – po odebraniu sygnału z czujnika temperatury powietrza wentylator nawiewny wyłącza się, pozwalając na nagrzanie wymiennika ciepła przez strumień powietrza wywiewanego. Następnie wentylator uruchamia się i jednostka pracuje w trybie normalnym.
 • W przypadku central z nagrzewnicą (LBE, LBE2) – przed dotarciem do wymiennika ciepła, powietrze doprowadzane zostaje nagrzane, zapobiegając w ten sposób zamarzaniu rekuperatora.