Zastosowanie

Do zapewnienia skutecznej wentylacji pojedynczych pomieszczeń użyteczności publicznych: w szkołach, biurach, czytelniach, sklepach itp.

Cechy
 1. Wydajna wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczeń ze skutecznością rekuperacji do 97%
 2. Dostępność wariantów z wbudowaną nagrzewnicą wstępną (LBE) lub wstępną i wtórną (LBE2) stanowiącymi się w sezonie zimowym opcję dodatkowego dogrzewania.
 3. Możliwość wyboru wariantów z wymiennikiem przeciwprądowym i wymiennikiem z membraną entalpiczną
 4. Zastosowanie wentylatorów EC o niskim zużyciu prądu.
 5. Cicha praca (25-35 dBA)
 6. Oczyszczanie doprowadzanego powietrza za pośrednictwem dwóch wbudowanych filtrów o stopniu filtracji G4 i G8, oraz opcjonalnego filtra węglowego i filtra HEPA.
 7. Prosty montaż
Konstrukcja
 • Obudowa wykonana jest ze stali z powłoką polimerową, wyłożoną od wewnątrz izolacją akustyczną i termiczną w formie wełny mineralnej o grubości od 40 do 80 mm.
 • Zastosowano silniki elektrycznie komutowane (EC) o wydajności do 90%, napędzające zewnętrzne wirniki z łopatkami zagiętymi do przodu.
 • Na nawiewie powietrza znajdują się filtry kasetowe klasy G4 i F8 (skuteczność filtracji cząstek PM 2,5 > 75%).
 • Istnieje możliwość zastosowania opcji (filtrów węglowych klasy F8 i H11 (PM 2,5 > 95%) – w przypadku obiektów o wysokich wymogach jakości powietrza (filtry dostępne jako opcja na zamówienie). Dla powietrza wywiewanego zastosowano filtr G4.
 • Opcjonalne zintegrowane nagrzewnice.
 • Centrale są wyposażone w obejście (by-pass). W okresie letnim zawór by-passu otwiera się, aktywując tryb wentylacji z pominięciem wymiennika.
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
 1. W przypadku central bez nagrzewnicy wstępnej – po odebraniu sygnału z czujnika temperatury powietrza wentylator doprowadzający wyłącza się, pozwalając na nagrzanie wymiennika ciepła przez strumień powietrza odprowadzanego. Następnie wentylator uruchamia się i jednostka pracuje normalnie.
 2. W przypadku central z nagrzewnicą (LBE, LBE2) – przed dotarciem do wymiennika ciepła powietrze doprowadzane zostaje nagrzane, zapobiegając w ten sposób zamarzaniu rekuperatora.
Wentylatory

W silnikach wentylatorów elektrycznie komutowanych (EC) zastosowane zostały zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz łożyska kulkowe zapewniające dłuższy czas eksploatacji.

Wymiana ciepła

Jednostkę CIVIC EC LB wyposażono w wymiennik ciepła o przepływie przeciwprądowym wykonany z polistyrenu lub aluminium. W okresie zimnym energię cieplną powietrza odprowadzanego przechwytuje powietrze doprowadzane, ograniczając w ten sposób straty cieplne powodowane przez wentylację. Kondensat powstały w procesie odzyskiwania ciepła zbiera się w misce na skropliny i zostaje usunięty do systemu kanalizacji.

Jednostkę CIVIC EC LB-E wyposażono w wymiennik ciepła o przepływie przeciwprądowym z membraną entalpiczną. W okresie zimowym mebrana wymiennika przechwytuje energię cieplną i wilgoć z powietrza odprowadzanego i oddaje świeżemu powietrzu nawiewanemu, ograniczając w ten sposób straty ciepła. W okresie ciepłym powietrze odprowadzane absorbuje – za pośrednictwem membrany – wilgoć zawartą w powietrzu doprowadzanym. Dzięki temu obniża się temperatura i wilgotność powietrza doprowadzanego a układ odzyskiwania ciepła ogranicza obciążenie klimatyzatora

Przepływ powietrza

Chłodne powietrze z zewnątrz przepływa przez filtry i wymiennik ciepła docierając do pomieszczenia dzięki nawiewnemu wentylatorowi odśrodkowemu. Ciepłe i zanieczyszczone powietrze z wnętrza przepływa przez filtr i wymiennik ciepła a następnie zostaje odprowadzone na zewnątrz dzięki wywiewnemu wentylatorowi odśrodkowemu.