Zastosowanie
 • Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
 • Optymalne energooszczędne wentylowanie pojedynczych pomieszczeń w mieszkaniach, domkach, pomieszczeniach socjalnych i użytkowych, zarówno w budynkach nowych jak i wyremontowanych.
 • Sprzyja znacznemu ograniczeniu strat ciepła podczas wentylacji.
 • Zapewnia regulację wymiany powietrza dla wytworzenia
  indywidualnego mikroklimatu.
Montaż
 • FRESHBOX 60 można zainstalowac w kazdym pomieszczeniu wymagającym wentylacji.
 • Jedno urządzenie może zapewnić efektywną wentylację pomieszczenia o powierzchni do 25 m2.
 • Urządzenie przeznaczone jest do montażu wewnętrznego na ścianie zewnętrznej.
 • Grubość ściany powinna być w granicach od 100 do 500 mm.
 • Zaznaczanie miejsc otworów dla kanałów wentylacyjnych o średnicy
  125 mm wykonywane jest za pomocą szablonu, wchodzącego w skład
  dostarczanego zestawu.
 • Na zewnętrznej stronie ściany montowany jest wylot zewnętrzny AH FRESHBOX 60 (zamawiany oddzielnie, patrz: akcesoria).
Wymiana ciepła
 • W urządzeniu zastosowano polistyrenowy przeciwprądowy wymiennik ciepła o dużej powierzchni i wysokim współczynniku sprawności.
 • Efektywność wymiany ciepła dochodzi do 79%.
 • Rekuperator całkowicie rozdziela strumienie powietrza, dzięki czemu wykluczono przenikanie zapachów z powietrza usuwanego do powietrza
  nawiewanego.
 • Proces przekazywania ciepła przebiega w wymienniku ciepła (rekuperatorze), gdzie usuwane ciepłe powietrze oddaje większą część swojego ciepła świeżemu powietrzu doprowadzanemu zmniejszając straty energii cieplnej w chłodnych porach roku. Latem zachodzi proces odwrotny: powietrze wychodzące ochładza ciepłe powietrze doprowadzane.
 • Ochronę wymiennika ciepła przed zamarzaniem podczas chłodnych pór roku zapewnia wbudowany system, który automatycznie według wskazań czujnika temperatury, odłącza wentylator nawiewu i pozwala, aby ciepłe powietrze wychodzące nagrzewało wymiennik. Następnie włącza się wentylator nawiewu i urządzenie działa w zwykłym trybie.

Filtracja powietrza
 • Filtracja powietrza nawiewanego i wywiewanego odbywa się dzięki dwóm wbudowanym filtrom o stopniu oczyszczania G2.
 • Filtry zapewniają oczyszczanie świeżego powietrza z pyłów, owadów i chronią elementy urządzenia przed zanieczyszczeniem.
Sterowanie

Sterowanie odbywa sie za pomocą zdalnego sensorowego przełącznika prędkości, który pozwala włączyć/wyłączyć urządzenie i ustawić tryb pracy na prędkość minimalną, średnią lub maksymalną.

Konstrukcja
 • Obudowa została wykonana ze stali o grubości 15 mm z powłoką polimerową oraz izolacją termiczną i akustyczną z pianki polietylenowej.
 • Wygodny serwis dzięki łatwemu zdejmowaniu przedniego panela.
 • Zasilanie urządzenia odbywa się poprzez wbudowany zasilacz o napięciu 100-240 V przy 50 – 60 Hz.
 • Podłączenie do sieci za pomocą przewodu z wtyczką uniwersalną.
 • Montaż z okrągłymi kanałami wentylacyjnymi Ø125 mm.
Dane techniczne