Zastosowanie
 • Decentralna wentylacja pojedyńczych pomieszczeń.
 • Optymalne energooszczędne wentylowanie pojedynczych pomieszczeń w mieszkaniach, domkach, pomieszczeniach socjalnych i użytkowych, zarówno w budynkach nowych jak i wyremontowanych.
 • Sprzyja znacznemu ograniczeniu strat ciepła podczas wentylacji.
 • Zapewnia regulację wymiany powietrza dla wytworzenia indywidualnego mikroklimatu.
Montaż
 • W każdym pomieszczeniu wymagającym wentylacji instaluje się urządzenie nawiewno-wywiewne FRESHBOX E120.
 • Urządzenie przeznaczone jest do montażu na ścianie i umieszczane na ścianie zewnętrznej, wewnątrz pomieszczenia.
 • Zaznaczanie miejsc na otwory dla przewodów powietrza o średnicy 125 mm wykonuje się za pomocą szablonu wchodzącego w skład dostarczanego zestawu.
Konstrukcja
 • Obudowa o grubości 10 mm wykonana ze stali ze specjalną powłoką polimerową oraz izolacją termiczną i akustyczną ze spienionego polietylenu.
 • Wygodna obsługa serwisowa dzięki łatwemu zdejmowaniu przedniego panela (wymiana filtrów, czyszczenie elementów).
 • Podłączenie do sieci za pomocą przewodu z wtyczką uniwersalną.
 • Montaż z okrągłymi kanałami wentylacyjnymi Ø125 mm.
Wentylatory

Zastosowano wysokowydajne i energooszczędne wentylatory wyposażone w silniki EC z zewnętrznym wirnikiem odśrodkowym z łopatkami wygiętymi do przodu.

Wymiana ciepła
 • W urządzeniu zastosowano przeciwprądowy wymiennik ciepła z polistyrenu o dużej powierzchni i wysokim współczynniku sprawności
 • Rekuperator całkowicie rozdziela strumienie powietrza, dzięki czemu wykluczono przejmowanie przez powietrze przychodzące zapachów i zanieczyszczeń od powietrza usuwanego.
 • Rekuperację oparto na zasadzie wykorzystania ciepła z powietrza usuwanego do nagrzewania powietrza doprowadzanego. Proces przekazywania ciepła przebiega w wymienniku ciepła (rekuperatorze), gdzie usuwane ciepłe powietrze oddaje większą część swojego ciepła powietrzu świeżemu, doprowadzanemu, co znacznie zmniejsza straty energii cieplnej w chłodnych porach roku. Latem zachodzi proces odwrotny: powietrze wychodzące ochładza ciepłe powietrze doprowadzane i pozwala na efektywniejsze wykorzystanie klimatyzatorów podczas wentylacji pomieszczeń.
 • Ochronę wymiennika ciepła przed zamarzaniem podczas chłodnych pór roku zapewnia wbudowany system ochrony, który automatycznie, zgodnie z czujnikiem temperatury, odłącza wentylator nawiewu i pozwala, aby ciepłe powietrze wychodzące nagrzewało wymiennik. Następnie włącza się wentylator nawiewu i urządzenie działa w zwykłym trybie.
 • Pod blokiem wymiennika przewidziano tackę do zbierania kondensatu.
Nagrzewnica powietrza
 • Do eksploatacji w obniżonych temperaturach nawiewanego powietrza, urządzenie zaopatrzono w nagrzewnicę elektryczną o mocy 350 V.
 • Dla ochrony przed przegrzaniem w nagrzewnicę wbudowano bezpiecznik.
Filtracja powietrza
 • Oczyszczanie powietrza doprowadzanego i odprowadzanego odbywa się dzięki dwóm wbudowanym filtrom panelowym.
 • Filtry zapewniają oczyszczanie świeżego powietrza z pyłów, owadów i chronią elementy przed zanieczyszczeniem.
Zasada działania

Sterowanie

Urządzenie zaopatrzono w automatyczny wielofunkcyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD i pilotem. Dostępne są następujące funkcje:

 • Dodatkowe podgrzewanie nawiewanego powietrza.
 • Timer włączenia maksymalnej prędkości na 20 – 60 min.
 • Regulacja prędkości wentylatorów.
 • Ustawianie tygodniowego harmonogramu pracy urządzenia.
 • Informacja o konieczności wymiany filtrów i wykryciu awarii.
Dane techniczne