HR-S

Zastosowanie

Higrostat jest przeznaczony do sterowania wilgotnością i/lub osuszaniem w systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Może być wykorzystywany do sygnalizacji przekroczenia ustalonego progu wilgotności.

Konstrukcja

Higrostat HR-S wykorzystuje włókno syntetyczne jako element pomiarowy. Jeśli wilgotność względna rośnie, włókno się rozciąga, w przypadku przeciwnym – kurczy się.

Montaż

Higrostat jest przeznaczony do montażu natynkowego w pomieszczeniu.

Schemat połączenia

Nawilżanie: Zwarte zaciski 1 i 2

Osuszanie: Zwarte zaciski 1 i 3

Dane techniczne