VENTO EXPERT A50-1 Pro

Zastosowanie
 • Efektywna energooszczędna nawiewno-wywiewna wentylacja mieszkań, domków, willi, pomieszczeń socjalnych i użytkowych.
 • Znaczne obniżenie strat ciepła przy wentylacji pomieszczeń dzięki odzyskowi ciepła.
 • Zapewnienie równowagi wilgotności i regulowanej wymiany powietrza w celu stworzenia indywidualnego mikroklimatu.
 • Utworzenie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej na bazie kilku jednostek sterowanych centralnie.
Zasada działania urządzenia w zimie
 • Zanieczyszczone ciepłe powietrze usuwane z pomieszczenia na ulicę przechodzi przez wymiennik ciepła, stopniowo go nagrzewając i oddając część wilgoci.
 • Po nagrzaniu się ceramicznego wymiennika urządzenie automatycznie przełącza się na tryb pobierania powietrza.
 • Świeże, chłodne powietrze przechodzi przez wymiennik, pochłaniając nagromadzoną w nim wilgoć i ciepło
 • Kiedy wymiennik stygnie, urządzenie ponownie przełącza się na tryb usuwania powietrza.

Sterowanie
 • Sterowanie pracą urządzenia odbywa się za pomocą sensorowego panela na obudowie lub za pomocą pilota.
 • Urządzenie posiada czujnik wilgotności, do kontrolowania wilgotności w pomieszczeniu.
 • Szeregowe połączenie urządzeń zapewnia efektywną i zbilansowaną wentylację. Urządzenie pierwsze w szeregu jest głównym urządzeniem sterującym. Sterowanie systemem wietrzenia odbywa się za pomocą panelu sterującego znajdującego się na pierwszym/głównym urządzeniu sterującym. Sygnał z pilota odbierany jest tylko przez pierwsze/główne urządzenie sterujące

Montaż
 • Urządzenie przeznaczone jest do montażu na ścianie wewnętrznej, poprzez przygotowany wcześniej otwór w zewnętrznej ścianie budynku
 • Optymalnym jest montaż parzystej ilości jednostek pracujących cyklicznie i w przeciwfazie. Oznacza to, że część urządzeń jednocześnie zapewnia dopływ świeżego powietrza z ulicy, a część – usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia. Pozwala to na wysokoefektywną, zbilansowaną wentylację.
 • Podczas budowy nowych budynków montaż urządzeń odbywa się w dwóch etapach:
 •  Montaż wstępny: podczas wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych elewacji (instalacja kanału wentylacyjnego i zewnętrznego kołpaka, prowadzenie kabli)
 • Montaż końcowy: przed oddaniem domu w użytkowanie. Instalacja pojemnika z wymiennikiem, wentylatorem i filtrami, montaż i podłączenie wewnętrznego bloku ze sterowaniem oraz żaluzji.