Zastosowanie
 • Centrala CIVIC EC LB V.2 jest przeznaczona do wentylacji pojedynczych pomieszczeń w szkołach, biurach i innych budynkach komercyjnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.
 • Centrala to idealne rozwiązanie dedykowane dla istniejących obiektów i remontowanych budynków bez konieczności instalacji systemu kanałów wentylacyjnych.
 • Efektywna wentylacja nawiewno-wywiewna pojedynczych pomieszczeń.
 • Energooszczędne silniki EC.
 • Niski poziom hałasu.
 • Prosty montaż.
 • Sterowanie bezprzewodowe w standardzie!
Konstrukcja
 • Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali z powłoką polimerową z wewnętrzną warstwą izolacji cieplnej i akustycznej z wełny mineralnej lub innych materiałów.
 • Zintegrowana nagrzewnica wstępna i wtórna (opcjonalnie).

Wentylatory
 • W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do przodu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej.
 • Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%.
Filtracja powietrza
 • Centrale są wyposażone w filtry typu mini-pleat do filtracji powietrza nawiewanego oraz wywiewanego. Klasa filtracji i komponenty zależą od wielkości jednostki.
 • Powietrze wywiewane jest oczyszczane w filtrze mini-pleat o klasie filtracji G4.
By pass

Centrale są wyposażone w by-pass do naturalnego chłodzenia w okresie
letnim (nawiewanie świeżego powietrza z pominięciem procesu wymiany
ciepła).

Przepustnica powietrza

Automatyczne przepustnice zapobiegają zjawisku cofania się powietrza w przypadku przestoju wentylatora.

Nagrzewnice

NAGRZEWNICA WSTĘPNA

 • Centrale CIVIC EC LBE i CIVIC EC LBE2 są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wstępną do ochrony przeciwzamrożeniowej wymiennika ciepła.

NAGRZEWNICA WTÓRNA

 • Centrale CIVIC EC LBE2 są wyposażone również w elektryczną nagrzewnicę wtórną do dodatkowego podgrzania powietrza w celu osiągnięcia wyższej temperatury nawiewu.
Wymiennik ciepła

Centrale CIVIC EC LB V.2 są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu.

 • W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, umożliwiającą gromadzenie i odprowadzenie skroplin.
 • W okresie letnim, świeże i ciepłe powietrze z zewnątrz jest chłodzone przez strumień z wnętrza pomieszczenia. Proces ten znacznie zmniejsza obciążenie systemu klimatyzacji.
Zasada działania
 • Zimne powietrze zewnętrzne przepływa przez filtry i wymiennik ciepła i jest wtłaczane do pomieszczenia za pomocą wentylatora nawiewnego.
 • Ciepłe zużyte powietrze z pomieszczenia przepływa przez filtr oraz wymiennik ciepła i jest usuwane na zewnątrz za pomocą wentylatora wyciągowego.

Sterowanie
 • Centrale CIVIC EC LB V.2… S21 są wyposażone we wbudowany system sterowania.
 • Automatyka S21 umożliwia integrację centrali wentylacyjnej z systemem Inteligentny dom lub BMS (Building Management Systems).
 • Aplikacja Blauberg AHU umożliwia sterowanie centralą poprzez Wi-Fi.

Wybierz sklep partnerski:

blauberg24.pl
sklepblauberg.pl