Zastosowanie
 • Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła.
 • Optymalne, energooszczędne wentylowanie pojedynczych pomieszczeń w mieszkaniach, domkach, pomieszczeniach socjalnych i użytkowych, zarówno w budynkach nowych jak i wyremontowanych.
 • Sprzyja znacznemu ograniczeniu strat ciepła podczas wentylacji.
 • Zapewnia regulację wymiany powietrza dla wytworzenia indywidualnego mikroklimatu.
 • Prosta instalacja. Kompaktowe wymiary.
 • Nowoczesny design.
Konstrukcja
 • Obudowa metalowa została wykonana ze stali z powłoką polimerową oraz ozdobnym akrylowym panelem przednim.
 • Izolację wstępna i akustyczną zapewnia 10 mm warstwa syntetycznego kauczuku komórkowego.
 • Panel przedni zapewnia wygodny dostęp do filtra i posiada zamek zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo.
 • Urządzenie wyposażone jest w dwa króćce Ø100 mm: wlotowy powietrza
  świeżego oraz wylotowy powietrza zużytego.

Silniki
 • Wentylatory posiadają wydajne silniki komutowane elektronicznie (EC) oraz wirnik zewnętrzny z łopatkami wygiętymi do przodu.
 • Silniki EC charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami pracy i optymalną kontrolą w pełnym zakresie prędkości. Efektywność silników komutowanych elektronicznie sięga nawet 90%.
Przepustnice powietrza

Centrala wyposażona jest w przepustnicę powietrza nawiewu i wywiewu,
(otwierane automatycznie), aby zapobiegać tworzeniu się przeciągu, gdy urządzenie jest wyłączone.

Filtracja powietrza

PODGRZEWANIE WSTĘPNE:
Freshbox E-100 wyposażony jest w elektryczną nagrzewnicę wstępną chroniącą wymiennik ciepła przed zamarzaniem.
PODGRZEWANIE WTÓRNE:
Freshbox E1-100 wyposażony jest w elektryczną nagrzewnicę wtórną, by w razie potrzeby podnieść temperaturę powietrza nawiewanego.

Zasady działania
 • Zimne, świeże powietrze z zewnątrz przepływa przez filtry oraz wymiennik ciepła i jest dostarczane do pomieszczenia.
 • Ciepłe, zużyte powietrze z pomieszczenia przepływa przez filtr oraz wymiennik ciepła i wywiewane jest na zewnątrz.
 • Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są całkowicie oddzielone, co pomaga wyeliminować przedostawanie się zapachów oraz drobnoustrojów.

Wymiennik ciepła

Centrale Freshbox 100 wyposażone są w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu.
• W porze zimnej następuje wymiana ciepła pomiędzy ciepłym powietrzem wywiewanym z pomieszczenia a chłodnym powietrzem nawiewanym z zewnątrz, co zmniejsza straty ciepła. W czasie upałów proces odwrotny pozwala zmniejszyć temperaturę nawiewanego do wewnątrz powietrza.
• Wymianie cieplnej może towarzyszyć skraplanie się kondensatu, który gromadzony jest w tacy ociekowej i usuwany z przewodu wywiewnego.
Centrale Freshbox 100 ERV wyposażone są w wymiennik ciepła przeciwprądowy z membraną entalpiczną.
• Dzięki zastosowaniu membrany adsorpcyjnej w porze zimnej następuje wymiana ciepła i wilgoci między powietrzem wywiewanym a nawiewanym, zmniejszając straty ciepła.
W czasie upałów w procesie odwrotnym nadmiar ciepła i wilgoci z zewnątrz zostaje przekazany strumieniowi powietrza wywiewanego na zewnątrz.

Ochrona przez zamarzaniem

Dostępne są dwa zabezpieczenia chroniące wymiennik ciepła przed zamarzaniem podczas pory zimowej.

 • Freshbox 100 posiada czujnik temperatury powietrza wywiewanego umiejscowiony za wymiennikiem ciepła, który wyłącza wentylator nawiewu, aby umożliwić ogrzanie wymiennika ciepłym powietrzem wyciąganym. Po ogrzaniu wymiennika, wentylator nawiewu włączany jest z powrotem i urządzenie powraca do normalnego trybu.
 • Urządzenie Freshbox E-100 wyposażone jest w elektryczną nagrzewnicę wstępną, która podgrzewa pobierane powietrze zewnętrzne zapobiegając zamarzaniu wymiennika ciepła.
 • Rozwiązania te gwarantują utrzymanie ciągłej, zbilansowanej wymiany powietrza bez względu na zmiany temperatury otoczenia.

Wybierz sklep partnerski:

blauberg24.pl
sklepblauberg.pl