Negatywne aspekty tradycyjnych rozwiązań wentylacyjnych

kwi
12

Właściciele mieszkań często borykają się z problemami skutecznej wymiany powietrza. Centralna wentylacja z systemem kanałów rozprowadzonym na wiele pomieszczeń nadal nie jest standardem, także w nowych domach wielorodzinnych. Wielu z mieszkańców zajmuje wyremontowane lokale w tzw. starym budownictwie, gdzie przy zastosowaniu nowoczesnych, szczelnych okien i drzwi, tradycyjna wentylacja grawitacyjna nie spełnia już swojego zadania. Efekty jej nieskutecznego działania nie trudno przewidzieć: nawracająca wilgoć, grzyb, zwiększenie poziomu CO2, za którymi idzie złe samopoczucie, zmęczenie czy problemy z efektywnym snem i alergiami.

Przewietrzanie pomieszczeń za pomocą otwierania okien wychładza pomieszczenia w sezonie zimowym, w pozostałych porach roku zaś powoduje napływ zanieczyszczeń, drobinek kurzu i insektów a podczas upałów- dodatkowo podnosi temperaturę wewnątrz pogarszającą samopoczucie. Spotykane są również rozwiązania wspomagające wentylację grawitacyjną, w których skład wchodzą wentylatory wyciągowe montowane w pomieszczeniach w połączeniu z nawietrzakami okiennymi, podokiennymi, których zadaniem jest uzupełnianie strat powietrza spowodowanych pracą wentylatorów. W rzeczywistości jednak takie systemy często nie są skuteczne ponieważ użytkownicy lokali zamykają lub wręcz zaklejają nawietrzaki, które w okresie zimowym wychładzają pomieszczenia oraz przepuszczają do nich hałas z zewnątrz.

KIEDY ZASTOSOWAĆ WENTYLACJĘ DECENTRALNĄ?

Idealnym rozwiązaniem, nie powodujących strat ciepła dla nowobudowanych domów jest wentylacja centralna z rekuperacją. W przypadku jednak, kiedy dysponujemy mieszkaniem już urządzonym, gdzie nie ma przewidzianego miejsca na umieszczenie centrali wentylacyjnej oraz rozprowadzenia kanałów bez konieczności głębokiej ingerencji w konstrukcję ścian i wykonania dodatkowej zabudowy maskującej system wentylacyjny, istnieje inne rozwiązanie, które jest równie skuteczne i do tego minimalizuje koszty i nakład pracy.

W TAKIM PRZYPADKU Z POMOCĄ PRZYCHODZI NAM WENTYLACJA DECENTRALNA.

System wentylacji Blauberg wykorzystuje jednostki montowane bezpośrednio na ścianie zewnętrznej budynku np. VENTO EXPERT (katalog str. 10), czy FRESHBOX (katalog str. 30) Montowane są one w poszczególnych pomieszczeniach zapewniając stałą wymianę powietrza. Powietrze zużyte jest zasysane przez urządzenie, które poprzez wymiennik ceramiczny (w którym następuje kumulacja i odzysk ciepła) jest usuwane na zewnątrz. Odzyskane w ten sposób ciepło jest przekazywane do pobieranego z zewnątrz świeżego powietrza, które zostaje wtłoczone do pomieszczenia. Cykliczna praca urządzeń zapewnia stałą wymianę wymianę powietrza bez efektu wychładzania pomieszczenia. Urządzenia typu VENTO oraz FRESHBOX można montować w dowolnym pomieszczeniu mieszkalnym celem poprawienia w nim jakości powietrza.

PODSTAWOWE ZALETY WENTYLACJI DECENTRALNEJ OPARTEJ NA URZĄDZENIACH BLAUBERG: