Poprawienie komfortu w budynkach użyteczności publicznej

lis
29

KONSEKWENCJE NIEODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI POMIESZCZEŃ O WYSOKIEJ UŻYTECZNOŚCI

Nieodpowiednia wentylacja w szkolnych klasach, biurach i czytelniach umiejscowionych w starych lub remontowanych budynkach prowadzi do niskiej jakości powietrza, tzn. do wysokiej wilgotności, dużej zawartości CO2 i do niskiego poziomu tlenu. To z kolei skutkuje dobrze znanymi objawami, wysuszeniem czy podrażnieniem gałek ocznych, brakiem koncentracji czy zmęczeniem. Dowiedziono, że niska jakość powietrza jest odpowiedzialna za 5-10% spadek wydajności osób dorosłych w pracy. Jeszcze gorzej wpływa na dzieci, stanowiąc jeden z czynników ograniczających ich szkolne osiągnięcia. Wysoka wilgotność może doprowadzić do rozwoju pleśni i drobnoustrojów, które powodują astmę i alergię. Dobra wentylacja to kluczowy czynnik pozwalający zapobiec tym chorobom. Tradycyjne przewietrzanie okienne to rozwiązanie standardowe, które jest jednak krótkotrwałe i powoduje straty ciepła, a także nie rozwiązuje problemu wysokiego stężenia CO2 w powietrzu, które przy obecności w pomieszczeniu wielu osób kilkukrotnie przekracza wartość dopuszczalną. W sezonie zimowym dodatkowo, na obszarach miejskich dotkniętym problemem smogu, częste wietrzenie tradycyjne powoduje przeniknięcie do pomieszczeń większej ilości szkodliwych cząstek PM10 i PM2,5. Wentylacja decentralna, w odróżnieniu od wentylacji okiennej, dzięki zastosowanej filtracji, gwarantuje stabilną jakość powietrza, a dodatkowo oszczędza energię cieplną.

PROBLEM ZE STRATAMI CIEPŁA

Obniżenie kosztów ogrzewania to jeden z głównych celów modernizacji budynków szkół i innych obiektów użyteczności publicznej. Nowoczesne okna i drzwi, dzięki swojej wysokiej nieprzepuszczalności powietrza, stanowią jeden z elementów strategii oszczędzania energii. Szczelne obiekty wymagają jednak wydajnego systemu wentylacji z funkcją odzyskiwania ciepła, co pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości powietrza przy niskim zużyciu energii. Zastosowanie w wentylacji decentralnej rekuperatora pozwala na uzyskanie efektywności odzysku ciepła nawet do 97%.

OGRANICZONA PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA W OBIEKTACH MODERNIZOWANYCH

Renowacja starych budynków przynosi wiele wyzwań dla inżynierów, którzy są zmuszeni opracowywać niestandardowe rozwiązania. Jednym z nich jest przygotowanie wydajnego systemu wentylacyjnego. Jednakże w modernizowanych obiektach bardzo często brakuje miejsca na montaż kanałów powietrznych. W takiej sytuacji zastosowanie wentylacji centralnej wymaga bardzo głębokiej ingerencji lub jest zupełnie niemożliwe. Inżynierowie sięgają zatem po wentylację decentralną, gdyż pozwala ona uniknąć konieczności montowania przewodów powietrznych-można ją zainstalować bezpośrednio w wentylowanym pomieszczeniu.

ZALETY WENTYLACJI INSTALOWANEJ W JEDNYM POMIESZCZENIU

Objętość powietrza oraz rodzaj jednostki wentylacyjnej dobiera się do indywidualnych potrzeb danego pomieszczenia. Wentylacją każdego z pomieszczeń steruje się indywidualnie,
dostosowując czas pracy i odpowiednią ilość powietrza. Jednostki wentylacyjne specjalnie dedykowane dla obiektów użyteczności publicznej takie jak CIVIC (katalog str. 38) wyposażono w automatyczny układ sterowania prędkością strumienia powietrza, który pozwala zachować jego odpowiednią jakość. Świeże powietrze dociera przez krótki kanał powietrzny wbudowany w ścianę. Dzięki temu nie marnuje się energii na pokonanie oporu powietrza występującego w długich kanałach. Taka wentylacja zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe, gdyż poszczególne pomieszczenia nie są ze sobą połączone kanałami powietrznymi.